Wanaume Wanao Pita Duniani Bila Kuonekana

IMESIMULIWA  NA  DOKTA  MUNGWA  KABILI ……….0744  000  473.


Katika   ulimwengu  wa  waganga  na  wachawi, kuna  kundi  la  wanaume  ambao  hujulikana  kama  WANAUME  WANAOPITA  DUNIANI    BILA  KUONEKANA  au  WANAUME WANAOPITA  DUNIANI  KAMA  VIMVULI.

Naam   WANAUME  WANAO PITA  DUNIANI  BILA  KUONEKANA.  Hawa  ni  wanaume  wanao  ugua  maradhi  ya  UKOSEFU  WA  NGUVU  ZA  KIUME  yanayo    tokana  na  kulogwa.

Wanaume  hawa  hujulikana  pia  kama  WANAUME  WALIO  VALISHWA  KANZU  YA  YUSUFU !

KWANINI     KANZU  YA  YUSUFU  ?
Katika  Biblia  kuna  simulizi  la  mtu  aitwaye  Yakobo  mtoto  wa  Isaka.  Yakobo  aikuwa  na  watoto  wa  kiume  kumi  na  wawili, lakini  kati  yao  alimpenda  sana  Yusufu.   Kwa  sababu  Yusufu  alikuwa  kijana  mwenye  bidii  na  kujituma  sana  na  kikubwa   zaidi  Yusufu  alikuwa  ana  ndoto  za  kuja  kuwa  mfalme  mkubwa.

Nduguze   Yusufu  hawakupendezwa  na   kitendo  cha  baba yao  Mzee  Yakobo  kuwa  anampendelea  Yusufu  hivyo  wakapanga  kumuua.

Siku  moja  wakiwa  nyikani  wakichunga  mifugo  yao  Yusufu  aifika  katika  eneo  hilo  nao  hawakuwa  na  ajizi  bali  wakamchukua  na  kumtupa  ndani  ya  shimo  refu  ili  afe  humo  kwa  njaa  au  kuuwawa  na  mnyama  mkali.

Wakati  Yusufu  yupo  shimoni   mtu  mmoja  kutoka  Misri  alipita  katika  eneo  hilo.  Yuda  mmoja  kati  ya  kakaze  Yusufu  akapendekeza  kuliko  kumuacha  Yusufu  afe  ndani  ya  shimo  lile  ni  bora  wamuuze  utumwani.

Wazo  hili  likaafikiwa  na  nduguze  ambao  bila  ajizi  wakamuuza  Yusufu  utumwani  Misri.

Kabla  ya  kumuuza  Yusufu, mmoja  kati  ya  kaka zake  aliuliza, endapo  watarudi  nyumbani  na  baba  yao  akawauliza  “ ni  wapi alipo  mwanangu  Yusufu “? Watamjibu  nini  ?

Hapo ndipo  HEKIMA  YA  SHEITWANI  ILIPO  WAJIA.. Waka  afikiana  kuwa  WATACHUKUA  KANZU  YA  YUSUFU, WATAIRARUA  KISHA  WATACHINJA  MWANAKONDOO  NA  KUPAKAZA  DAMU  YA MWANAKONDOO  HUYO  NA  WATAKAPO  FIKA  KWA  BABA  YAO MZEE  YAKOBO, WATAMWAMBIA  KUWA  MWANAE  YUSUFU  AMERARULIWA  NA  SIMBA  NA  KUUWAWA  NA  USHAHIDI  WAO  NI  KANZU  YA  YASUFU  YENYE DAMU.

Walipofika  kwa  baba  yao  Mzee  Yakobo, walimuelezea  kama  waivyo  afikiana.  Mzee  wa  watu  alipoiona  kanzu ya  mwanae  Yusufu iliyo  tapakaa  damu  ya  mwanakondoo, tena  kama  haitoshi, akaichukua  kanzu  hiyo  na  kunusa  harufu  yake  akagundua  ni  kanzu ya Yusufu  kweli, akaamini  moja  kwa  moja  kuwa mwanae  Yusufu  ameuwawa  na  Simba.

Iikuwa  ni  siku  ya  huzuni  sana  kwa  Mzee  Yakobo. Alilia  kwa  mchungu  mkubwa  sana  na  ama  kwa  hakika  nafasi  yake  ilipata  tabu  kuu.

HII  MAANA  YAKE  NINI  ?

Hii  maana  yake  ni kwamba wachawi  wanapo mroga  mtu  huwa  hawataki  wajulikane au  hata  kuhisiswa  kuwa  wao  ndio  wamemroga. HII  NI  HEKIMA  WAIYO  IRITHI  KWA  BABA  NA  MWALIMU  WA  UCHAWI  DUNIANI  AMBAE  SI  MWINGINE  ISIPOKUWA  IBILISI  MWENYEWE.

Wachawi  kwa  kutumia  taaluma  yao  ya  uchawi  wanaweza  kumroga  mtu  atoweke  duniani  yani  afariki  dunia  lakini  ili  wasihisiwe  au  kujulikana  kuwa  wao  ndio  wamemroga  mhusika, basi  mtu aliye  kusudiwa  ama  atakufa  kwa  ajali  ya  gari, ama  atakufa  maji, ama  ataugua  maradhi  mbalimbali  kama  vile  kifafa, kichwa,  au  kufa  wakati  wa  kujifungua  na  kadhalika.

KWANINI  TUNASEMA  WAMEVESHWA  KANZU  YA  YUSUFU

Wanaume  walio  katika  kundi  hili  twasema  wameveshwa  KANZU  YA  YUSUFU  kwa  sababu  maradhi  yao  ya  ukosefu  wa  nguvu  zap  kiume  yanakuwa  yametokana  na  kurogwa  lakini  wao  wanakuwa  wanaamini  kuwa  maradhi  yao  yametokana  na  maradhi    au  tabia  mbalimbali kama  vile kisukari, ngiri,chango la kiume, moyo, kufanya  punyeto  kwa  muda  mrefu  nakadhalika.

MWANAUME  ALIYE  KATIKA  KUNDI  HILI, ANAKUWA  ANASUMBULIWA  NA  MARADHI  YA  NGUVU  ZA  KIUME. NA  ANAKUWA  ANAAMINI  KUTOKA  MOYONI  MWAKE  KWAMBA  MARADHI  ALIYO  NAYO  YAMESABABISHWA  NA  SABABU  MBALIMBALI  ZAP  KISAYANSI  KAMA  NILIVYO  ZITAJA  HAPO  JUU.

Kwa  mfano  mtu  huyu  anakuwa  amefanya  punyeto  kwa  muda  mrefu  sana. Unapofika  wakati  wa  yeye  kuwa  na  mwanamke  anajikuta  anashindwa   kumridhisha  mwanamke  huyo  na kwa sababu  alifanya  punyeto  kwa  muda  mrefu, mwanaume  huyo  huamini  kuwa  punyeto ndio  chanzo  cha  tatizo  lake  ilihai  kiuhalisia  punyeto  ni kanzu  aivyo  veshwa  na  wachawi  wake.

MWINGINE  tatizo  lake  linakuwa  limetokana  na  yeye  kuugua  maradhi  ya  kisukari. Mtu  huyu, moja  kwa  moja, huamini  maradhi  ya  kisukari  ndio  yamemsababishia   maradhi  ya  nguvu  za  kiume, lakini  kiuhalisia  kabisa , maradhi  ya  mtu  huyu  yanakuwa  yametokanwa  na  kurogwa, na  maradhi  ya  kisukari  ni  kanzu  aiyo valishwa. Ama  kwa  lugha  nyingine  wachawi  wake  wanakuwa  wamejificha  kwenye  maradhi  ya  kisukari.

Wachawi  hawapendi  kujulikana ndio  maana  wanapo  mroga  mtu  hujificha  kwenye  mambo  halisia  na  yanayo  endana  na  ukweli  ili  mtu  aliye rogwa  asistukie  kwamba  anarogwa.

Ndio  maana  watu  wanao  nifuata  niwape  dawa  ya  kuona  wachawi  huwa  nawapa  kwanza  kinga  maalumu  kwa  sababu   wachawi  wakigundua  kuwa  huwa  unawaona  kitu  cha  kwanza  kabisa  watakacho  kufanyia  ni  kukupofua  macho.

JINSI    WACHAWI  WANAVYO  TENGENEZA  MARADHI  YA  NGUVU  ZAP  KIUME   / JINSI  WACHAWI  WANAVYO  WAVALISHA  WANAUME  KANZU  YA  YUSUFU.

Siwezi  kueleza  kinaga  ubaga  jinsi  wanachawi  wanavyo tengeneza  maradhi  ya  ukosefu  wa  nguvu  za  kiume   nitaelezea  kwa  ufupi  sana  baadhi  ya  njia.

Zipo  njia  zaidi  ya  arobaini  wanazo  tumia  wachawi  kutengeneza  maradhi  ya  nguvu  zap  kiume . Baadhi  ya  njia  hizo  ni  kama  ifuatavyo.

MOJA  ;  KUTEGA  DAWA  KWENYE  BARABARA  SABA: Porini  kuna  mti  unatoa  vitunda  vidogo  vyenye  rangi  mbili  nyeusi  na  nyekundu. Mti  huu  huwa  ni  dawa  ya  maradhi  ya  mgolo  ama  bawaziri . Una  majani  matamu  kama  sukari  ambayo  wakati  wa  njaa  huweza  kutumika  kutengenezea  chai  na  pia  huweza  kutumika  kutengeneza  chai  kwa  watu  wenye  kusumbuliwa  na  maradhi  ya  kisukari.

Miti  hii  saba  inachukuliwa. Halafu  wanachukuliwa   wanyama  wa  aina  tatu  tofauti   wafugwao  wanachinjwa kisha  damu  yao  inachanganywa  pamoja  na dawa  zitokanazo  na  miti  ya  porini  aina  saba  halafu  vinaenda  kupikwa  porini  kisha  zinafungwa  kwenye  chombo  maalumu  na  kuzikwa  kwenye  makaburini  saba  tofauti  kwa  muda  wa  siku  saba  saba  na  njia  panda  saba  tofauti  tofauti  kwa  muda  wa  siku  saba  kisha  zinazikwa  kwenye  milima  miwili  tofauti  kwa  muda  wa  siku  saba.

Baada  ya  hapo, linachukuliwa  bawa  la  ndige  mmoja  wa  porini. Huyu ndege  anatumiwa  sana  na  wachawi  “  NDEGE  HUYU  SIO  BUNDI  WALA  SULULI  WALA  MKATA  SANDA’.

Ndege  huyu  ana  sifa  moja  kubwa  katika  ulimwengu  wa  wachawi.  Nayo  ni  kwamba, ukichukua  nyoya  lake  ukaliweka  kwenye  mto wa  kwenye  kitanda  alicholalia  mgonjwa, basi  mgonjwa  huyo hatopona  bali  atakufa  na  kama  utaliweka  chini  ya  mto  aio lalia  mtoto  mchanga  basi  mtoto  huyo atadumaa, hatokuwa.

Bawa  la  ndege   huyu  ndio  linatumika  kama  kalamu  ya  kuandikia  majina  ya  mkusudiwa  pamoja  na  manuizo.

Majina  na  manuizo  yakiisha  kuandikwa,  miti  hiyo  saba  inaenda  kutupwa  barabarani  kwenye  barabara  saba  tofauti.

Miti  hiyo  ikigongwa  na  gari  tu  basi  na  mwanaume  aliye  kusudiwa  anaanza  kuugua  maradhi  ya  nguvu  zap  kiume.

Maradhi  huanza  taratibu  na  baadae  huhitimu  na  kuwa  sugu  ambapo  mhusika  anaweza  kufikia  hatua  ya  kuwa  hanithi  kabisa.

2.   NGUVU  ZA KIUME  ZA  MWANAUME  HUSIKA  HUZIKWA  KABURINI  KWENYE  MAKABURI  SABA  TOFAUTI.

3. NGUVU  ZA  KIUME  ZA MWANAUME  HUSIKA  KUZIKWA  NJIA  PANDA.

4.   MWANAMKE  KUMFUNGA  MWANAUME  ASISIMAME  AKIENDA  KWA  WANAWAKE  WENGINE.

5.  NGUVU  ZA  MTOTO  WA  KIUME  KUFUNGWA  TANGU  AKIWA  TUMBONI : Wachawi  wanaamini  njia  bora  kuliko  zote  ya  kukiua  kitu  ni  kukiua  kabla  hakijazaliwa. Katika  hilo  wachawi  huwa  wanafunga  mtoto  wa  kiume  akizaliwa  asiwe  na  nguvu  zap  kiume  au  awe  hanithi  kabisa. NA HII NDIO  SABABU  KUU  KWANINI  UNATAKIWA  KUWA  MAKINI  SANA  NA  KITOVU  CHA  MTOTO  WA  KIUME  KABLA  HAKIJA  DONDOKA. KUWA  MAKINI  KITOVU  KISIDONDOKEE  KWENYE  UUME  WAKE.

6.    UUME  KUCHUKULIWA  MSUKULE : HII  NDIO  NJIA  KUU  NA  YENYE  NGUVU  KULIKO  ZOTE. Naiita  njia  kuu  kwa  sababu  ndio  njia  inayo pendelewa  zaidi  na  wachawi.   Wanaume  wengi  walio rogwa  maradhi  ya  nguvu  za  kiume, wamerogwa  kwa  njia  hii.   Maumbile  yao  ya  kiume  yamechukuliwa  kichawi   na  kwenda  kutumikishwa  kwa  shughuli  mbalimbali  zap  kichawi.

Maumbile  haya  huchukuliwa  kwa  kutumia  maarifa  ya  hali  ya  juu  sana na  moja  kati  ya  vitu  vinavyo  tumika  katika  ulozi  huu  ni  pamoja  na  mti  wa  mgomba  wa  ndizi.

Hapa  uume  wa  mwanaume  aiye  kusudiwa  huchukuliwa  na  kubadilishwa  na  uume  wa  maiti au  wa  wanyama   ilihali  uume  wake  halisi  huchukuliwa  na  kwenda  kutumikishwa  kichawi.

Wapo  ambao  maumbile  yao  ya  kiume  yamebadilishwa  na  maumbile  ya  bata  lakini  kwa  sababu  wamepigwa  kanzu  ya  Yusufu  wao  wana  jiona  wapo  sawa  sawa. Kunyauka  na  kusinyaa  kwa  maumbile  yao  ya  kiume  wanachukulia  kuwa  kumesababisha  wao  kufanya  punyeto  kwa  muda  mrefu  au  kuugua  maradhi  mbalimbali  kama  vile  kisukari  nakadharika.

Wapo  waliobadilishiwa  na  uume  wa   wanyama  wengineo kama  vile  mbwa, mbuzi  nakadhalika.

Jini  anaye  tumiwa  na  wachawi  kusababisha  maradhi  haya, hukaa  kwenye  damu  ya  mwanaume  husika.

Mwanaume  aiye  fanyiwa  uchawi  huu  atatumia  dawa  na  dawa  lakini  hatoweza  kupona.

 KWANINI  TUNASEMA  WANAUME  HAWA  WANAPITA  DUNIANI  BILA  KUONEKANA

Tunasema  wanaume  hawa  wanapita  duniani  bila  kuonekana  kwa  sababu  wanakuja  duniani  wanaishi  na  wanaondoka  duniani  ili  ku experience  kitu  kinaitwa  UTUKUFU  WA  MWANAUME.

UTUKUFU  WA  MWANAUME  ni  ile  hali  ya  mwanaume  kupata  HESHIMA  KUU NA  UPENDO  USIO MITHILIKA  KUTOKA  KWA  MWANAMKE kwa  sababu  tu   ya  mwanaume  huyo  kuwa  na  nguvu  halisi  za  kiume  na  kumridhisha  mwanamke  huyo.

Hapa  mwanamke  anakuheshimu  sio  kwa  sababu  una  pesa  nyingi  au  una  kazi  nzuri, bali  kwa  sababu  unaweza  kufanya  kazi  yako  kama  mwanaume  pindi  unapo  kuwa  faragha.

KWANINI  WACHAWI  HUFANYA  UCHAWI  HUU ?

Lengo  kuu  ni  kuwatesa  wanaume  husika   kunako  enda  sambamba  na  wachawi  hao  kutumia  maumbile  ya  kiume  wanayo  yaiba  kwenye  mambo  yao  ya  kichawi.

 NINI  TIBA  YA   MARADHI  YA  NGUVU  ZAP  KIUME  ZITOKANAZO NA  KUROGWA  .

Kwanza  lazima  uchawi  alio  tupiwa  mwanaume  huyu  uondolewe  kwanza.  Uume  alio  badilishiwa  utolewe  kwanza  uteketezwe  kisha  uume  wake  ulio  chukuliwa  na  wachawi  urudishwe  kwake.

Hii  inafanyika  kwa  kufanya  tambiko  maalumu  ya  kiganga, uume  wa  kichawi  alio  wekewa  utachukuliwa  na  kisha  uume  wake  halisi  utavutwa.

Baada  ya  hapo, watachinjwa   wanyama  kadhaa  kisha  itapikwa  dawa  halafu mwanaume huyu  atalishwa  dawa  maalumu  ya  kutibu  maradhi  ya  nguvu  zap  kiume  yatokanayo  na  kurogwa  sanjari  na  kupewa  kinga  maalumu  ya  kuzuia  nguvu  zake  kuchezewa  tena.

Atalishwa  dawa  hii  mara  moja tu  na  atapona  kabisa  tatizo  lake.

IMESIMULIWA  NA  DOKTA  MUNGWA  KABILI..ANAPATIKANA  KWA  SIMU  NAMBA  0744  000 473.

PIA  KWA  HABARI  ZAIDI  KUHUSU  ULIMWENGU  USIO  ONEKANA, WAWEZA  KUMTEMBELEA :

Share on Facebook